WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Zajmujemy się wyceną nieruchomości położonych na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie z zachowaniem wysokich standardów jakości. Współpracując z Nami zwiększają Państwo bezpieczeństwo finansowe transakcji gdyż sporządzane przez nas opracowania oparte są na szczegółowej analizie dokumentów oraz badaniu rynku nieruchomości. Dbając o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów w sposób rzetelny oraz odpowiedzialny podchodzimy do procesu szacowania wartości. Nasze opracowania są przejrzyste i zrozumiałe oraz odzwierciedlają rzeczywistą, rynkową wartość nieruchomości. Jedną z korzyści płynącą ze współpracy z moją firmą jest krótki termin realizacji zleceń przy zachowaniu wysokiej jakości sporządzanego dokumentu. Staramy się aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania klienta na operat szacunkowy jednocześnie dbając aby był dokładny i czytelny.

Mając do czynienia z danymi wrażliwymi dbamy o zachowanie poufności.

Współpracując z Naszą firmą zyskają Państwo pewność usług na najwyższym poziomie.

Nasza firma świadczy usługi wyceny:

01b_nieruchomosci.png
nieruchomości gruntowych niezabudowanych
02b_nieruchomosci.png
nieruchomości lokalowych w tym lokali mieszkalnych, lokali usługowych i in.
03b_nieruchomosci.png
nieruchomości gruntowych zabudowanych budynków w tym zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi
04b_nieruchomosci.png
nieruchomości zabudowanych budynkami o charakterze usługowym, handlowym itp.
05b_nieruchomosci.png
nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych
06b_nieruchomosci.png
ograniczonych praw rzeczowych w tym:
- wyceny służebności przesyłu mediów
- wyceny służebności drogi koniecznej
- wyceny prawa użytkowania, dożywocia, służebności mieszkania itp.
Powyższe opracowania wykonujemy dla celów:
 • kupna/sprzedaży
 • negocjacyjnych
 • ofertowych
 • bankowo-hipotecznych
 • postępowań podatkowych i skarbowych
 • wniesienia aportu
 • przekształceń własnościowych
 • podziału majątku
 • sprawozdań finansowych
 • ubezpieczeń
 • innych